Waterpraxis

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Teorioista ja suunnitelmista ekotehokkaisiin ja kestäviin käytäntöihin Itämeren tilan parantamiseksi – WATERPRAXIS

Hankkeen tausta

ilkka_heikkinen
© Ilkka Heikkinen

Ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen on yksi suurimmista Itämeren ympäristöongelmista. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti jokainen jäsenmaa laatii vesistöalueilleen vesienhoitosuunnitelmat, joihin kirjataan toimenpiteet vesistökuormituksen vähentämiseksi. Yleistasoisten suunnitelmien käytännön toimeenpano, esimerkiksi uusien  vesiensuojelumenetelmien käyttöönotto tai maankäytön muuttaminen, on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi.

Vesienhoitosuunnitelmat kattavat useimmiten laajan maantieteellisen alueen, minkä vuoksi kansalaisten osallistuminen suunnitteluprosessiin on ongelmallista järjestää. Lisäksi on vaikea saavuttaa toteutettaville toimenpiteille yleinen hyväksyntä paikallistasolla.

Lue lisää...
 

WATERPRAXIS project successfully completed

The WATERPRAXIS project has been finished in January 2012. The project partners invite you to browse through our website.

You can find final reports of all work packages on the page “final results”.
Furthermore, all outputs from the project, the presentations and other material from the various events are available in the “downloads and results” section.

We hope you find the information useful. The project partners want to thank the Baltic Sea Region Programme for part-funding this project!

 

WATERPRAXIS final seminar in Vilnius

Group picture, final WATERPRAXIS seminar, Vilnius 201211 - 12 January 2012, Vilnius, Lithuania

The final seminar of Waterpraxis took place at the Amberton Hotel in Vilnius (Lithuania) on 11-12 January 2012. About 50 participants discussed about the experiences and results gathered in the 7 Baltic Sea partner countries within the project life time.

Lue lisää...
 

Last Newsletter of Waterpraxis online!

The Waterpraxis project is already in its last months. When the project started, the first River Basin Management Plans (RBMP) were under preparation. Implementation of these plans required by the EU Water Framework Directive is now underway in all Baltic countries.

Lue lisää...
 

Project Partner Meeting in Warsaw

2011 Project Partner Meeting in Warsaw20 - 21 October 2011, Warsaw, Poland

The project partners of Waterpraxis met for their last management group meeting in Warsaw to discuss the last upcoming outputs of the project as well as the final seminar, which will take place in Vilnius, Lithuania, in January 2012. After active discussions during the meeting, the partners are now back home and keep working hard to finalise the results of the project.

The team of TU Lodz also invited Mr Janusz Ciesielski, head of Mniszkow commune, to take part in the meeting. Mr. Cielsielski is actively involved in the Polish project activities and thanked the project for its work.

 

Summer course 2011: 40 participants from the Baltic Sea Region took part

20 - 24 September 2011, Hamburg, Germany

Summer course 2011: 40 participants from the Baltic Sea Region took part The Research- and Transfer Centre “Applications of Life Sciences” of the HAW Hamburg organized the summer course on Sustainability, River Basin Management and Climate Change in the Baltic Sea Region, which took place from 20th to 24th September in Hamburg. The international course offered the opportunity to inform about up-to-date topics in the area of sustainable development, climate change and River Basin Management.

Lue lisää...
 

WATERPRAXIS Management meeting and workshop on “River Basin Management in the Baltic Sea Region“

30 - 31 May 2011, Lulea, Sweden

WATERPRAXIS_Management_meeting_and_workshop_on_River_Basin_Management_in_the_Baltic_Sea_RegionThe partners of the WATERPRAXIS project met in Lulea, Sweden, for the 5th management group meeting to agree on the workplan for the last period of the project. In the evening the project partners visited a hydro power plant with several interesting measures to secure fish migration. The partners also had the chance to see the really beautiful waterfall “Storforsen”.

Lue lisää...
 

Conference on flowing waters in Hamburg

05 May 2011 in Hamburg, Germany

Conference on flowing waters in Hamburg

The conference was organized by the NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) and supported by the WATERPRAXIS project. About 100 participants were informed about the implementation of the Water Framework Directive in the district of the river Alster, about the ecology, fauna and flora as well as ways how the open public can participate in renaturation activities.

Lue lisää...
 

This website has been with the assistance of the European Union.

The content of this website is the sole responsibility of the project Waterpraxis and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.